Miksi rakentaa itse koko hotellirakennus kun voi matkan ajaksi vuokrata vain huoneen?

24.1.2017
Katri Niemi, Cloud Solution Manager

MUUTOS - tuo mahdollisuuden. Miksi se on kuitenkin meille eläväisille niin hankalaa? Sitä vastustetaan viimeiseen saakka, koska muutos vaatii juuri sillä hetkellä aktiivisuutta. Kokemukseeni perustuen se tosin tuo myöhemmin autuaan olon. Sama asia liittyy pilvipalveluihin. Miksi joku vastustaisi tätä asiaa? Palvelua juuri silloin, kun sitä haluaa, sellaista palvelua, jota haluaa. Etukäteen on jopa mahdollista tietää, paljonko palvelu tulee maksamaan. Kun ymmärtäisimme olla jarruttelematta muutosta, joka tapahtuu kyllä tavalla tai toisella jollakin aikavälillä, ja siitä huolimatta halusimmeko tai emme, olisimme paljon kilpailukykyisempiä markkinoilla.
 
Ne yritykset ja ihmiset, jotka uskaltavat lähteä muutokseen mukaan, pärjäävät. Muutkin pärjäävät varmasti, vaikka eivät ole kuskina kuskin paikalla.
 
Jos mietitään esimerkiksi Microsoftin pilvipalvelutarjontaa, voisin todeta, että sieltä löytyy ratkaisu tarpeeseen kuin tarpeeseen. COMPAREXilla ollaankin tuotteistettu kolme palvelukokonaisuutta, jotka kytkeytyvät asiakkaiden tarpeisiin. Yhteistyökumppanimme Edera Partners on haastatellut vuoden 2016 aikana 449 suomalaisen yrityksen ylintä päättäjää, ja tekemämme tuotteistukset nojautuvat muun muassa heidän tekemänsä tutkimuksen tuloksiin siitä, mitä suomalaiset yritykset hakevat tulevaisuudessa pilvipalveluilta ja niihin liittyviltä ratkaisuilta. *Edera tutki 449 vastanneen yrityksen IT-infran nykytilaa ja kehitysnäkymiä (Q4 2016).
 
Ederan tutkimuksen mukaan palvelinvirtualisointia hyödynnetään 96%, mikä on erittäin hyvä tulos, jos ajatellaan, kuinka transformaatio kohti pilvipalveluita askel askeleelta kulkee. Työpöytä- ja sovellusvirtualisointiaste on myös noussut edellisiin vuosiin verrattuna merkittävästi. Jopa 51,1% vastanneista hyödynsi sovellusvirtualisointia, mahdollistaen sovelluksen käytön millä tahansa päätelaitteella ajasta tai paikasta riippumatta. Tämä onkin oiva aasinsilta kohti pilvipalveluita.
 
Pilvipalveluista SaaS palvelut olivat laajasti käytössä vastanneissa organisaatioissa. 65% mietti jo laajempaa pilvipalveluiden hyödyntämistä. Näinhän homma etenee, kun saadaan positiivinen käyttökokemus jostakin, niin sitä halutaan lisää…
 
Hämmästyttävää mielestäni oli, että mitkä asiat koettiin erityisen tärkeäksi pilvipalveluiden tuomista eduista:

1. VAIN 8,5 % vastaajista piti tärkeänä syvällisen osaamisen vähenemistä. Jos ajatellaan, että yritys haluaa tuoda täysin uuden sovelluksen käyttöön, mitä taitoja vaaditaan alustan rakentamiseen, ylläpitoon (pathays ym.), sovelluksen opiskeluun, muiden koulutus- ynnä muuhun osaamiseen ajasta puhumattakaan?
 

  • Azure PaaS -palveluita hyödyntämällä alusta on valmiina minuuteissa, juuri oikeanlaisella "raudalla" ja siihen päälle asennettavalla (joko omalla tai Azuresta suoraan) sovelluksella. Ympäristö on päällä vain sen ajan, kun sitä tarvitaan (laskutetaan myös käytön mukaan). Kuitenkin 29% vastanneista piti uusien palveluiden käyttöönoton nopeutta tärkeänä. Mielestäni tämä vaatii kyllä erittäin syvällistä osaamista.

  • Asiaa voisi verrata vaikka työmatkailuun: Varataan hotellista vain huone sen sijaan, että rakennettaisiin ensin koko hotelli jotta voisi käyttää sitä tarvitsemaansa huonetta.

 
 
2. JOPA 39,4% vastanneista piti tärkeänä tietoturvan edistämistä!
 

  • Myös toisinpäin ajateltuna moni yritys on miettinyt että onko turvallista käyttää pilvipalveluita, kun "ei tiedetä" ihan tarkasti mistä palvelu tulee, missä data makaa ja niin edelleen. Luottamus on kuitenkin kasvanut ja tietoturva koetaan tarpeelliseksi ja tärkeäksi.

 
3. 39,4% vastanneista koki kustannussäästöt yleisesti tärkeäksi asiaksi.
 

Olisi hyvä miettiä mm. seuraavia:

  • "Raudan" ylläpito/tuki/asiantuntija (työ) kustannukset?
  • Sähkö ja jäähdytyskustannukset?
  • Hitauden takia menetetyn bisinesmahdollisuuden kustannukset?
  • Lisenssikustannukset, kun hallinta voidaan ottaa käyttöön vain tietyille käyttäjille?

 
Näihin tuloksiin linkaten palvelukokonaisuutemme, jotka jakautuvat loppukäyttäjätyytyväisyyden parantamiseen, konesalikuorman jakamiseen ja valmiiseen alustaratkaisuun Online -tyyppisille sovelluksille. Uskon, että pystymme auttamaan kaikkia asiakkaitamme parantamaan sekä tehostamaan omaa liiketoimintaa. Mutta, mekään emme pysty siihen ilman muutosta! Otetaan ensimmäinen askel yhdessä, lähdetään vapaasti kohti pilveä ja annetaan sen pehmeän massan ohjata meitä ja liiketoimintaamme oikeaan suuntaan.
 
Pureudutaan yhdessä siihen, miksi yritys, jota edustat, ei hyödyntäisi Azuren palveluita, joiden tuottamiseen ei välttämättä ole itsellä kyvykkyyttä? Samat ominaisuudet ovat tarjolla kaikille yrityksille riippumatta sen koosta. "Entiseen" aikaan vain suuret yritykset pystyivät tuottamaan liiketoimintaa, joka on kilpailukykyistä, johtuen siitä että yritykset omistivat suuret datacenterit ja palvelut itse joilla tuottivat omat palvelunsa.

Pelikenttä on muuttunut. Enää ei tarvitse itse tuottaa niin sanottua backendiä, tarvitsee vain keksiä liikeidea!! Kuulostaa helpolta, miksi tähän ei kuitenkaan uskalleta tarttua? Vai uskalletaanko? Uskallus tuo mahdollisuuden kaikille. Kaikki ovat samalla viivalla, mutta pitää uskaltaa muuttaa tapaa ajatella maailman muutoksen mukana. Olen käytettävissä. Otathan rohkeasti yhteyttä: Katri.Niemi@comparex.fi